بروزرسانی نرم افزار 

verity 811t ,verity 811tdc و imax I-A9025T

با نصب برنامه تحت وب آسان سرویس سریع تر به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشید!