رفع مشکل کانکت شدن هر گوشی به دستگاه به صورت جداگانه

با نصب برنامه تحت وب آسان سرویس سریع تر به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشید!